1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ЗАТ«ХЕРМЗ» повідомляє,

що 17.09.2012р. рішенням Загальних зборів акціонерів, з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства, обрано Наглядову Раду та Ревізора Товариства, а саме:

1. Приходько Костянтин Івановичобрано до складу Наглядової Ради ТоваристаВолодіє 510шт. акцій Товариства, що становить 1,549% статутного капіталу. Посадова особа призначена на строк до 17.09.2015р. Протягом своєї діяльності обіймав посаду токаря на ЗАТ «ХЕРМЗ».

2. Пузь Олександр Івановичобрано до складу Наглядової Ради ТоваристаВолодіє 154шт. акцій Товариства, що становить 0,468% статутного капіталу. Посадова особа призначена на строк до 17.09.2015р. Протягом своєї діяльності обіймав посаду водій на ЗАТ «ХЕРМЗ».

3. Носенко Олександр Євгеновичобрано до складу Наглядової Ради ТоваристаВолодіє 722шт. акцій Товариства, що становить 2,192% статутного капіталу. Посадова особа призначена на строк до 17.09.2015р. Протягом своєї діяльності обіймав посаду газоелектрозварювальника на ЗАТ «ХЕРМЗ».

4. Коськовецька Вікторія Володимирівна, обрано Ревізором Товариста. Володіє 808шт. акцій Товариства, що становить 2,454% статутного капіталу. Посадова особа призначена на строк до 17.09.2015р. Протягом своєї діяльності обіймала посаду інспектор відділу кадрів на ЗАТ «ХЕРМЗ».

Зазначені фізичні особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають та не надали згоди на розкриття своїх паспортних данних.» Голова Правління С.А. Калінін