1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg
Важлива інформація АТ "ХЕРМЗ" 19.11.2019

ІНФОРМАЦІЯ ВІД 19.11.2019 року

 

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 15.11.2019, загальна кількість акцій у випуску: 32 932 штуки, кількість голосуючих акцій 30 627 штук.