1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Информация для акционеров

 

АТ«ХЕРМЗ» повідомляє,

 

що 13.12.2018р. рішенням Загальних зборів акціонерів, з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту Товариства, обрано Наглядову Раду Товариства, а саме:

1. Щербинiна Любов Володимирiвна, обрано на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.27000%. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – державний службовець, директор. Посадова особа є акцiонером.

2. Бакуменко Марина Вадимiвна, обрано на посаду члена Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – лікар, директор. Посадова особа є представником акцiонера  Щербинiна В.М.

3. Устименко Михайло Калiстратович, обрано на посаду члена Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.  Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – пенсіонер, начальник цеху АТ «ХЕРМЗ». Посадова особа є представником акцiонера Щербинiна В.М.

 

 Зазначені фізичні особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають та не надали згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Голова Правління  В.М.Щербинін.